BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế (Chữ ký số Easyca, Fast CA) Giá (VNĐ)
Chữ ký số thời hạn 1 năm 1,176,000
Chữ ký số thời hạn 2 năm 1,736,000
Chữ ký số thời hạn 3 năm 1,960,000


HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ( Hóa đơn của nhà cung cấp EASYINVOICE)

STT Tên gói (Miễn phí 300 hóa đơn khi đăng ký gói Business Pro, VIP) Giá tiền Phí khởi tạo 1 lần duy nhất Tổng tiền
1 eHD- 300 172,000 500,000 672,000
2 eHD- 500 305,000 500,000 805,000
3 eHD- 1000 620,000 500,000 1,120,000
4 eHD- 3000 1,460,000 500,000 1,960,000
5 eHD- 5000 2,240,000 0 2,240,000
6 eHD- 10000 3,990,000 0 3,990,000

Công ty TNHH Chồi Xanh Media

Chuyên cung cấp chữ ký số cho cá nhân và các doanh nghiệp.

Phòng kinh doanh: 334 Tân Sơn Nhì, Tân Phú.

Không bỏ qua tin tức khuyến mãi của Chồi Xanh, đăng ký nhận bản tin!

TOP